LÀM THEO CÁC BƯỚC

B1: Click vào ổ khóa (gần thanh tiêu đề)
B2: Chọn Cài đặt trang web
B3: Chọn Xóa và đặt lại
B4: Xác nhận & Tải lại trang
close-link

MẬT KHẨU CỦA BẠN LÀ

6688@
close-link

THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC:
  • B1: Click vào hình ổ khóa (ở thanh trình duyệt)
  • B2 (mục Thông báo): Click vào Cho phép/Allow
  • B3: Tải lại trang & Click Lấy mật khẩu.
close-link
>
0
Giỏ Hàng
x